Luận bàn với cơ quan an ninh Việt Nam

Trong thời gian qua tại Việt Nam, tôi được cơ quan an ninh Việt Nam chú ý và được mời đến để đàm luận với nhau về các vấn đề về Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc, vụ án Cù Huy Hà Vũ và các vấn đề vô lý trong bầu cử ở Việt Nam. Trước các chủ trương phải để cho Đảng và nhà nước lo và điều phối trong các sự việc liên quan đến biển Đông, chủ trương kết luận ông Cù Huy Hà Vũ phạm pháp và chủ trương Đảng không giao cho ai quyền lãnh đạo, chỉ đạo trong bầu cử, tôi đã giải thích với cơ quan an ninh Việt Nam như sau :
1. Chủ trương để cho Đảng, nhà nước lo và điều phối trong các sự việc liên quan đến biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc là một chủ trương bất lợi cho an ninh, chủ quyền quốc gia Việt Nam và bất lợi cho uy tín của chính phủ với người dân Việt Nam và thế giới.

Do sự vội vã tán thành Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958 bằng Công hàm của Thủ tướng chính phủ Việt Nam là Phạm văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai nên mọi cuộc đàm phán của chính phủ Việt Nam sau này với Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam gồm có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều bị phía Trung Quốc khống chế , bác bỏ và có lý do để chỉ chỉ trích phủ Việt Nam lật lọng, thủ đoạn và vô liêm sỉ. Người dân Việt Nam không thể khoanh tay đứng nhìn quân xâm lược Trung Quốc vừa ăn cướp vừa lên giọng dạy dỗ liêm sỉ nên đã cùng nhau tập hợp phản đối Trung Quốc xâm lược và đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa dựa theo các bằng chứng lịch sử , nhằm không cho Trung Quốc lợi dụng Công hàm có nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia không thông qua biểu quyết của Quốc hội và toàn dân. Gỉai pháp hiệu quả hiện tại phải để cho dân lo liệu theo tinh thần “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Đảng , chính phủ phải thành thật nhận khuyết điểm trước người dân và cùng nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt lợi dụng công hàm sai trái để tiến tới bàn giao chủ quyền dựa theo các bằng chứng sở hữu lịch sử. Kiên quyết không tán thành việc câu giờ để Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng, tạo bàn đạp để gây hấn, phá hoại và bắn giết ngư dân Việt Nam.
Trong thời gian qua, những người Việt Nam yêu nước đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lươc. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã tiến hành một loạt các hành vì sai trái như cô lập, đàn áp, đe dọa người yêu nước đã tham gia biểu tình, loại bỏ những người công dân Việt Nam yêu nước ra khỏi cộng đồng xã hội bằng cách không cho báo chí là diễn đàn của người dân nói về tinh thần yêu nước của người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Những hành vi đó của Đảng và Nhà nước phải được xem là phản dân, hại nước và cần phải xem xét lại.Không có kẻ nào có quyền ngăn cấm lòng yêu nước hay đăng ký phiền hà để bày tỏ lòng yêu nước, mà chỉ có kẻ cướp và bán nước mới hay làm các điều ngăn cản và phiền hà này.
2.Tạo ra Vụ án Cù Huy Hà Vũ, Chính quyền đã gây một tổn thất nặng nề cho an ninh, chủ quyền quốc gia và đẩy Việt Nam vào thế tứ cố vô thân để Trung Quốc tự tin hơn trong kế hoạch thôn tính.
Trước câu hỏi của cơ quan an ninh : Tại sao lại khẳng định ông Cù Huy Hà Vũ vô tội và Người không đáng bắt thì bị bắt còn người đáng bắt lại không bắt?
Lời giải thích được nêu lại như sau:
A. Với nhận xét người vô tội không đáng bắt như ông Cù Hùy Hà Vũ
Do trong xã hội đang tồn tại phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và người dân là chủ, cán bộ, đảng viên là đầy tớ nên người dân với hiểu biết của họ, họ có quyền bàn, luận và nêu tất cả các vấn đề đang hiện hữu trong xã hội. Có dân trước, có cán bộ sau. Người dân bàn, hội ý với nhau trước, Đại biểu quốc hội hay cán bộ nắm bắt ý của dân sau và phải đem các ý muốn của người dân ra bàn để lập ra các chính sách phù hợp, lập ra các điều trong Hiến Pháp, trong luật pháp phù hợp, các cơ quan chức năng phải giải quyết các mong muốn, nguyện vọng của người dân một cách khẩn trương và hợp lý.Với tư cách là một Công dân Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ đã sử dụng kiến thức của mình một cách tự tin để nêu ra các vấn đề cùng các sự kiện để cả xã hội cùng quan tâm và giải quyết theo hướng có lợi cho đất nước và dân tộc. Trong khi nhiều người khác do hiểu biết có hạn, không đủ khả năng nêu ra vấn đề cùng hướng giải quyết, hoặc thiếu tự tin, thiếu can đảm nên không tích cực đưa ra những bài viết, quan điểm sát với thực tiễn. Trong vụ án Cù Huy Hà Vũ có nhiều sự ngộ nhận và quy kết vô lý từ phía chính quyền như cho rằng xuyên tạc lịch sử, coi cuộc chiến tranh trước 1975 là cuộc nội chiến, đòi thả hết người của VNCH trong các nhà tù, tuyên truyền đa đảng, đòi bỏ điều 4 chống lại Hiến Pháp, kêu gọi nước ngoài ( Mỹ) can thiệp vào nội bộ Việt Nam, bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những luận cứ của chính quyền đưa ra trong vụ án đều bộc lộ hiện tượng vi phạm các quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến Pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam .
– Đánh giá về cuộc chiến trong hoàn cảnh ” Chiến tranh lạnh” bao trùm toàn thế giới, việc người Việt Nam tự tìm các lực lượng hậu thuẫn để đối đầu với nhau là việc đã từng xảy ra, Bác Hồ tìm sự hậu thuẫn của phe XHCN, Ngô Đình Diệm tìm sự hậu thuẫn của phe TBCN là một sự thật, trong khi đó, nhiều tư liệu lịch sử về cuộc chiến đang được bảo mật nên việc đánh giá, nhận định phụ thuộc vào kiến thức chủ quan của từng người, ai đó gọi cuộc chiến đó là nội chiến đối với xã hội cũng không gây hại gì. Việc đang còn bảo mật các tài liệu mật của cuộc chiến và buộc người dân phải nói và hiểu giông như Đảng đã tuyên truyền là vi phạm quyền bày tỏ quan điểm khác biệt, khác chính kiến của người dân. Quan điểm đòi thả hết tù nhân là cán chính VNCH trong các nhà tù hiện nay cũng hoàn toàn phù hợp và có lợi cho dân tộc trong tinh thần đoàn kết, xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai. Nguyễn Cao Kỳ là người còn sống có vai trò và địa vị cao nhất của VNCH đã được chào đón và tự do ở Việt Nam đi lại thì chế độ này sao lại tiếp tục giam tù cấp dưới của ông ta ? Đó là sự bất công cần phải xem xét lại và ông Cù Huy Hà Vũ đứng trước một thực trạng đó đã đưa ra vấn đề và mong xã hội giải quyết theo vấn đề đó cũng là việc làm thường tình, không có gì nên tội.
– Nhân dân Việt Nam đã từng bàn kể cả việc so sánh, thảo luận giữ chế độ nào là phù hợp để Đại biểu quốc hội căn cứ theo nguyện vọng đó mà soạn thảo Hiến Pháp thì việc bàn luận bỏ điều 4, điều 5 hay dăm điều nào đó cũng là việc bình thường trong xã hội, điều này chứng tỏ nhân dân Việt Nam luôn vận động và liên tục góp ý với nhau để xây dựng đất nước. Nếu chính quyền cho rằng việc vân động, bày tỏ hiểu biết để đòi bỏ, thay đổi nội dung một vài điều của Hiến Pháp là chống lại Hiến Pháp thì đáng lý ra phải bắt bỏ tù toàn bộ các Đại biểu Quốc hội từ những năm khi sắp ban hành các HP của Việt Nam 1959, 1980 và 1992 hoặc tối thiểu là bắt bỏ tù những người đang tham gia soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Thành ra việc bàn để hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung mốt số điều là việc làm thường xuyên trong nhân dân, đặc biệt là giới trí thức và không thể coi đó là hoạt động chống lại Hiến Pháp hay nhà nước. Ông Cù Huy Ha Vũ là một trí thức nên càng không thể phủ nhận vai trò tích cực của ông trong xã hội. Bắt tù công dân vì họ đã bàn luận tích cực các điều của Hiến Pháp là vi hiến vì công dân có quyền bàn luận và tạo cơ sở cho Đại biểu Quốc hội dựa vào đó để biểu quyết.
– Việc đưa ra ý tưởng liên minh với Hoa Kỳ để chống lại kế hoạch thôn tính, xâm lược của Trung Quốc là một giải pháp hữu hiệu. Không riêng gì ông Cù Huy Hà Vũ mà còn bao nhiêu người Việt Nam khác khi nhận thấy an nguy của đất nước trước tham vọng xâm lăng và phá hoại, ăn cướp của Trung Quốc đã phải suy nghĩ tìm trăm phương ngàn kế để đối phó. Có người đưa ra ý tưởng liên kết với Nga, có người cho rằng chỉ cần liên kết với khối Asian, có người bàn nên câu giờ với Trung Quốc để lập thế trận, có người tập trung tạo khối Đông Dương đoàn kết và tương trợ …..nên một Công dân như ông Cù Huy Hà Vũ nêu ra giải pháp liên minh với Hoa Kỳ để chống khả năng hung hăng, coi thường và gây hấn của Trung Quốc là điều tất yếu và đáng được ghi nhận. Việc liên kết quân sự. hay hợp tác toàn diện không có gì là mới lạ, đã được Bác Hồ sử dụng từ 1946 khi dùng Quân đội Pháp thay thế Quân đội Tàu Tưởng hoặc sau này là Hiệp ước toàn diện giữa Việt Nam với Liên Xô 1978 để chống Trung Quốc 1979. Đó là điều không có gì mới lạ hoặc sai trái mà là một việc đáng làm, đáng nêu ra trong hoàn cảnh hiện nay. Bắt bỏ tù ông Cù Huy Hà Vũ về việc kêu gọi liên minh với Hoa Kỳ càng làm cho Trung Quốc thỏa ý vì Bản án cho ông Cù Huy Hà Vũ đã làm cho nhân dân và Chính Phủ Hoa Kỳ buộc phải đối phó với chính quyền Việt Nam và chia rẽ sự hợp tác, Không có Hoa Kỳ cản trở ngáng đường gây hấn của Trung Quốc thì Việt Nam đã rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân và Trung Quốc dễ bề thôn tính. Đó là bản án mà Trung Quốc rất cần để cô lập Việt Nam với Hoa Kỳ,
– Quan niệm của an ninh Việt Nam cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc chế độ, chống phá nhà nước đàn áp dân chủ, nhân quyền nên phải bắt ông Cù Huy Hà Vũ nhằm tránh nguy hiểm cho an ninh quốc gia là một quan niệm sai trái, bởi nhẽ ông Cù Huy Hà Vũ đã được chứng minh là một trí thức tích cực trong xã hội hiện tại nên khi cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ bị thế lực nào đó lợi dụng thì phải tìm bắt kẻ lợi dụng và hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân là người bị lợi dụng , chứ không thể làm điều ngược lại kém thông minh là bắt người nạn nhân bị lợi dụng. Đó là hành vi hại dân, hại nước.
B. Với người đáng bắt thì lại không bắt.
– Như báo chí, công luân và thông tin nhiều chiều đã phơi bày nhiều sự kiện, riêng bê bối trong vụ Vinashin, trung bình mỗi người dân Việt Nam phải chịu thất thoát hơn 1 triệu ĐVN mà người phải chịu trách nhiệm là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, so với sự việc ông Cù Huy Hà Vũ không gây hại gì cho bất kỳ người dân nào thì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đáng lý ra phải bị truy cứu trách nhiệm ( phải bị bắt ). Thành ra, mọi quan niệm, hành xử lâu nay nên xem xét lại.
3. Bầu cử ở Việt Nam trong năm 2011 là một hiện tượng phi dân chủ và áp đặt .Cơ quan an ninh không bàn luận thêm.

Với tinh thần sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật trong các sự việc vừa qua, tôi có thể chủ quan đánh giá tinh thần làm việc và hiểu biết phải trái của cơ quan an ninh tỉnh Thanh Hóa hơn hẳn cơ quan an ninh tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi trao đổi với nhau, cán bộ an ninh tỉnh Thanh Hóa đều thấy được sự hợp pháp của từng vấn đề và thỏa mãn trong việc không làm phức tạp vụ việc, không ngăn cản việc xuất cảnh ngày 10.8.2011 của tôi. Tuy nhiên do sự bảo thủ của Bộ Công An, tại sân bay Nội Bài, lúc làm thủ tục trình hộ chiếu xuất cảnh, trên mạng vẫn lưu hồ sơ không cho xuất cảnh và Đội an ninh sân bay Nội Bài đã tham vấn với PA61 tỉnh Thanh Hóa để tôi trở lại máy bay kịp giờ.

phamvandiep.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s