Huy động sức mạnh của toàn dân bảo vệ chủ quyền

21/07/2011

– Đúng 8h30 sáng 21/7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc và bắt đầu chương trình làm việc kéo dài từ 21/7 đến 6/8/2011.

 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian (11 trong tổng số 15 ngày, tính cả phiên trù bị chiều 20/7) để tập trung xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự.

Vấn đề Biển Đông sẽ được báo cáo trong phần báo cáo kinh tế xã hội, dự kiến trong khoảng 1-1h30.
Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói về chương trình nghị sự như sau: “Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIII; quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011; xem xét Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011. Xem xét Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, và quyết định một số vấn đề quan trọng khác”.

 Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc. Ảnh: VnE
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VNE

Còn trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã phản ánh sự bức xúc của cử tri và nhân dân cả nước về sự việc tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam.

Ông Huỳnh Đảm cũng phản ánh, cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các bộ luật quan trọng khác.

Sau giờ nghỉ giải lao, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2011.

>> Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất QH XIII

>> Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2011

>> Kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH XIII

Báo cáo đề cập tới “tình hình căng thẳng ở Biển Đông tăng lên” và nêu rõ: “Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhất quán chủ trương đàm phán hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để giải quyết tình hình phức tạp trên biển Đông; chủ động, tích cực đấu tranh ngoại giao và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trong khu vực và trên thế giới, các diễn đàn quốc phòng – an ninh khu vực, tiếp xúc song phương, đa phương; đồng thời, triển khai kiên quyết và đồng bộ các biện pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản, các hoạt động kinh tế – thương mại, khai thác, thăm dò dầu khí, tài nguyên khoáng sản trên vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với pháp luật quốc tế, đúng chủ trương của

  Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Thực hiện phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng vùng biên giới, hải đảo; tăng cường sự chủ động của các địa phương trong việc xây dựng tiềm lực kinh tế kết hợp với quốc phòng”.

Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Sau khi Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa XII Hà Văn Hiền thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011, Quốc hội kết thúc buổi làm việc đầu tiên vào 11h18’.

Chương trình làm việc của QH ngày 21/7/2011

* Sáng 21/7: – Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp.

– Chủ tịch Quốc hội giới thiệu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

– Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.

– Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

– Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011”.

– Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa XII Hà Văn Hiền thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

* Chiều 21/7: – Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách để Quốc hội bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu.

– Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu.

– Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

– Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

– Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

– Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

– Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội Ngô Văn Dụ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

– Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội.

– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

(Theo Trang tin Điện tử Quốc hội)

PV (Tổng hợp)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s